Ox Well Complex Chahgav

معرفی چاه گاو

انسان از گذشته دور و از زمانی که به کشاورزی مشغول شد  در کنار چشمه و یا در کنار رودخانه به استفاده ومهار آب افتاد؛  چشمه ها به لحاظ اینکه در سطح زمین جریان داشته زحمت هدایت آب به زمین های کشاورزی را می طلبید اما گود بودن بستر رودخانه انسان را به فکر بستن بندهاو ایجاد کاناهای انتقال آب انداخت واین تا زمانی معنی داشت که آب در بستر رودخانه در حال جریان باشد در غیر این صورت انسان می بایست به فکر چاره ای می بود و آن حفر چاه بود .

اولین انگیزه برای حفر چاه تامین آب آشامیدنی انسان بود که بسیار ساده با یک ظرف سفالی و یک ریسمان انجام می شد اما استفاده از آبِ چاه، برای زمین های کشاورزی برداشت حجم بیشتری از آب را می طلبید که با زور بازوی انسان هیچ تناسبی نداشت. استفاده از نیروی گاو جهت شخم زدن زمین و کارهای کشاورزی دیگر ، تجربه خوبی شد تا انسان به فکر بالا کشیدن آب از چاه با نیروی گاو بیفتد...

ادامه...
Traditional Varzaneh Weaving Fabric

معرفی پارچه بافی سنتی

پارچه بافی سنتی در ایران دارای سابقه‌ای بسیار طولانی است. این صنعت در ورزنه که مواد اولیه آن با کشت پنبه به راحتی در دسترس بوده رواج و رونق قابل‌توجهی داشته است.

در طول زمان به‌تناسب کاربرد آن اسمش تغییر کرده است.  با ورود پارچه‌های صنعتی و کارخانه‌ای نیاز مردم به پارچه برطرف شده و این دست بافته، از سبد کالای موردنیاز مردم خارج شده است.

کرباس بافی ، جولا بافی ، پارچه‌بافی ، چادرشب بافی و شمد بافی که نیاز اصلی مردم بوده است، به سفره بافی که یک نیاز جانبی و نه‌چندان ضروری بوده تغییر پیدا کرده است. 

از چهل سال قبل تاکنون پارچه‌های راه‌راه با زمینه آبی یا سفید جهت نگهداری نان ، در کارگاه تولید و رایج  است. این در حالی است که قبل از این زمان این صنعت دستی در طرح و نقش‌های متنوعی وجود داشته است...

ادامه...

خدمات کمپ گردشگری چاه گاو

  • چاه گاو

  • پارچه بافی سنتی(زنده)

  • موسیقی محلی

  • استراحت گاه

  • لبنیات محلی

  • بوفه

  • عکس با لباس محلی

  • صنایع دستی

  • سرویس بهداشتی

مطالب پر بازدید